20190613195326a07.jpg P16 「高齢社会における資産形成・管理」令和元年6月3日